Vårt bibliotek


Munnens läsrum består av en växande samling böcker, tidningar, fanzines och pamfletter. Vi har små böcker och stora böcker, tunna böcker och tjocka böcker. Böcker för vuxna och böcker för barn. De flesta av våra böcker är för närvarande på engelska och svenska. Vi har böcker på olika teman, till exempel social organisering, feminism, odling, poesi, matlagning. 

Du kan besöka läsrummet när Munnen är öppen. För närvarande kan du inte låna hem böckerna, men du är välkommen att sitta här och läsa i lugn och ro. 

Our library


Munnen's reading room consists of a growing collection of books, magazines, fanzines and pamphlets. We have small books and big books, thin books and thick books. Books for adults and books for children. Most of our books are currently in English and Swedish. We have books on various themes, for example social organization, feminism, farming, poetry, cooking. 

You can visit the reading room when Munnen is open. At the moment you cannot take books home, but you are welcome to sit here and read with a cup of tea.