Munnen (in English below) är en ny mötesplats för konst, publicering, mat, lyssnande och kollektivt skapande baserad på Byälvsvägen 18 i Bagarmossen, Stockholm, Sverige. Öppet för alla!


Munnen ligger på bottenvåningen bredvid tvättstugan i ett bostadshus från 1970-talet, på Byälvsvägen 18 i Bagarmossen. Vi är ett konstnärsdrivet projektrum som använder konst, mat, workshops och samtal för att skapa en ny mötesplats för konst och publicering. Vi som driver Munnen är konstnärer och grafiska formgivare som delar en önskan att centrera språk och gemenskap med feministisk, postkolonial, queer etik som grund. Vi är intresserade av publicering, grafisk design, bildkonst, performance och skrivande/läsning som olika sätt att engagera sig i Byälvsvägens närområde. I Munnen finns ett växande  läsrum som tillgängliggör pamfletter och böcker om t.ex. social organisering, matlagning, odling, feminism, ekologisk aktivism, koreografi, poesi, konstprojekt och radikal pedagogik.

Lokalen & tillgänglighet

Munnen är 20 kvadratmeter med ett litet badrum, en diskho och en kokplatta. Det finns bänkar, bokhyllor, pallar, bordsskivor, betongväggar, tre stora fönster, grannskapet i rörelse mellan tvättstuga, centrum, hem, ett litet grönområde utanför och närhet till Nackareservatet, Bagisodlarna med hönsgård, Byälvans lokaler och japanska trädgården. På husens fasader finns ett offentligt konstverk från 1980 av Mats Rehnman, tidigare medlem av Målarbrigaden Katten. Munnen ligger cirka 10 minuters promenad från tunnelbanan. Det finns en allmänt tillgänglig parkeringsplats vid nästa hus med en rampad gångväg ner till Munnen. Vår entré har en 2 cm hög tröskel och badrummet är inte rullstolsanpassat. Trafiken är inte hörbar inifrån Munnen och vi är omgivna av gångvägar och grönska i bostadsområdet.

Munnen drivs med stöd från Konstnärsnämnden och KulturrådetMunnen (the mouth) is a new artist-run meeting place for art, publishing, food, listening and collective making based on Byälvsvägen 18 in Bagarmossen, Stockholm, Sweden. Open for everyone!


During 2024 Munnen will turn into a reading room with a community library, also hosting exhibitions, workshops and other events for the neighbourhood.  

Munnen’s initiators are artists and graphic designers who share a desire to center language and community with feminist, postcolonial, queer ethics as a foundation. We are interested in publishing, graphic design, visual arts, performance and writing/reading as different ways of engaging with the local area of Byälvsvägen. At Munnen we host a growing reading room which focuses on topics such as social organization, ecology, cooking, poetry, choreography, feminism, art, and radical pedagogy. 

Space & Accessibility

Munnen is located on the ground floor next to the laundry room of a residential building from the 1970s, situated at Byälvsvägen 18 in Bagarmossen. The space is 20 square meters with a toilet, sink, and hot plate. There are benches, bookshelves, stools, tabletops, concrete walls, three large windows, the neighborhood in motion between the laundry room, center, home, a small green area outside, and proximity to Nacka nature reserve, Bagisodlarna, and a community-run Japanese garden. On the side of the building there is a public artwork by Mats Rehnman from 1980, former member of Målarbrigaden Katten. We are located about a 10 minute walk from the subway. There is a publicly accessible parking lot at the next house with a ramped pathway down to Munnen. Our entrance has a 2 cm high threshold, and the bathroom is not wheelchair accessible. The street noise is not audible from inside Munnen, and we are surrounded by residential pedestrian walkways and greenery.

Munnen is supported by the Swedish Arts Grants Committee and the Swedish Arts Council.